Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

2020-05-12 14:06:11 Ogłoszenia

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w 2020 roku więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-05-07 11:41:22 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020

2020-04-29 15:02:16 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2020

2020-04-27 11:58:30 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sroczków na działkach numer 33, 34, 35 więcej»

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Pacanów - miasto, obręb ewidencyjny Pacanów

2020-04-24 13:55:10 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2020

2020-04-21 13:53:27 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020

2020-04-21 13:51:32 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2020

2020-04-20 10:52:58 Ogłoszenia

1. Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją.
2. Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. więcej»

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-17 12:20:54 Ogłoszenia

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. więcej»

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

2020-04-17 11:49:21 Ogłoszenia

w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym. więcej»