Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2021-07-22 14:07:44 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie GKN.6810.4.11.2021

2021-07-16 10:05:21 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o udzielenie dotacji

2021-07-15 11:55:17 Ogłoszenia

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Nazwa zabytku : Kościół Parafialny pw. Św. Idziego w Zborówku więcej»

Zawiadomienie GKN.6810.4.10.2021

2021-07-14 07:27:11 Ogłoszenia

więcej»

Decyzja GKN.6810.4.9.2021

2021-07-14 07:26:32 Ogłoszenia

więcej»

Decyzja GKN.6810.4.8.2021

2021-07-14 07:25:53 Ogłoszenia

więcej»

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji

2021-07-13 13:08:18 Ogłoszenia

na realizację zadania polegającego na wymianie pokrycia gontowego na połaci południowej dachu, remont sygnatury z wymianą gontów i obróbek, konserwacja krzyża i impregnacja desek oszalowania elewacji drewnianej części kościoła parafialnego pw św. Idziego Opata w Zborówku więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2021

2021-07-09 14:20:12 Ogłoszenia

Budowa zespołu parkingowego dla samochodów osobowych, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jego funkcjonowanie więcej»

Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 01 lipca 2021 roku

2021-07-02 14:13:11 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w roku 2021 więcej»

Informacja Starosty Powiatu Buskiego w sprawie projektu e-Geodezja

2021-06-24 08:48:34 Ogłoszenia

Powiat Buski uczestniczy w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»