Obwieszczenie IGPM.6733.3.2022

2022-10-25 11:21:55 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.
na części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1974/1, 1436, 1975, położonych w obrębie: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022

2022-10-25 07:48:28 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisły w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin więcej»

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2022-10-24 14:23:57 Ogłoszenia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania i owieszczenie KR.ZUZ.4.4210.216.2022.AS

2022-10-24 13:12:33 Ogłoszenia

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.262.2022.PA

2022-10-20 11:23:50 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.15.2022

2022-10-07 14:11:41 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie i obwieszczenie SKO.OS-60.4541.243.2022

2022-10-05 14:02:05 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie i obwieszczenie SKO.OS-60.4812.251.2022

2022-10-05 13:58:52 Ogłoszenia

więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

2022-10-03 13:49:15 Ogłoszenia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2022

2022-09-29 16:49:02 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805” zlokalizowanego na działce 433 obręb Kółko Żabieckie gmina Pacanów więcej»