WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2022-09-09 11:13:39 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.11.2022

2022-09-06 13:40:15 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 262, 263, 272, 273 i część działki o nr ewid. 958 obręb Żabiec, gmina Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.12.2022

2022-09-05 11:08:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Wiadomości - Aktualności Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 30 listopada 2022r.

2022-09-01 09:39:15 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-08-31 11:16:45 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-08-24 08:49:10 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

2022-08-23 11:44:49 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. 922/1 w m. Słupia, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.8.2022.AK

2022-08-23 11:43:25 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 16+610 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek nr 16 na działce nr 109/4 obręb Karsy Małe, gm. Pacanów, także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.8.2022.AK

2022-08-23 11:41:17 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 16+610 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek nr 16 na działce nr 109/4 obręb Karsy Małe, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

2022-08-23 11:39:39 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Słupia, zlokalizowanej na dz. 922/1, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»