Obwieszczenie IGPM.6733.2.2023

2023-05-15 14:35:04 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 450,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, więcej»

Protest Agrounii w Słupi

2023-05-09 12:27:45 Ogłoszenia

Zawiadomienie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2023

2023-05-05 13:08:33 Ogłoszenia

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, więcej»

Zawiadomienie i decyzja ROŚ.6220.1.2023

2023-05-04 14:31:19 Ogłoszenia

Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych więcej»

ZARZĄDZENIE nr 50/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 28 kwietnia 2023 r.

2023-04-28 14:05:41 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
więcej»

Zarządzenie Nr 49/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 28 kwietnia 2023 r.

2023-04-28 14:04:27 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia więcej»

Zarządzenie Nr 48/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 28 kwietnia 2023 r.

2023-04-28 14:03:21 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Słupia
więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. obowiązującej od 1 maja 2023 roku

2023-04-28 12:54:30 Ogłoszenia

dla przedszkoli publicznych i dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne więcej»

Zawiadomienie GK.6220.2.2023 Burmistrza Szczucina

2023-04-27 14:51:34 Ogłoszenia

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,wydobywanie kruszywa z rzeki Wisły" więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-04-25 07:29:30 Ogłoszenia

Rozwijanie i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, a więc odpowiedzialność za siebie i za swoje otoczenie więcej»