Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2022

2022-05-23 11:57:52 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250/1, 254/1, 258/1, 262/1 oraz część działki drogowej o nr ewid. 1212 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2021/2022

2022-05-18 07:56:22 Ogłoszenia

Została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.8.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA IA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia gm. Pacanów planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 774, 775, 776 obręb Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2022

2022-05-18 07:54:38 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250, 259, 266/1, 266/2, 269, 281/2 oraz części działek o nr ewid. 256/1 i 256/2, 265, 927, 958 obręb Żabiec gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2022

2022-05-18 07:52:30 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278 obręb Żabiec gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 maja

2022-05-16 12:55:16 Ogłoszenia

więcej»

Zarządzenie Nr 35/2022

2022-05-02 11:31:09 Ogłoszenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu
więcej»

Zarządzenie Nr 34/2022

2022-05-02 11:29:16 Ogłoszenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
więcej»

Zarządzenie Nr 107 i Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów

2022-05-02 09:30:55 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE- CRP więcej»

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pacanów za 2021 rok

2022-04-29 14:05:18 Ogłoszenia

analiza więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2021/2022

2022-04-20 10:48:39 Ogłoszenia

została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.10.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 11/2 obręb Karsy Małe gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»