Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-09-03 09:18:35 Ogłoszenia

Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności więcej»

Decyzja Starosty Buskiego GKN.6810.4.11.2021

2021-09-02 07:55:20 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2021

2021-08-18 13:28:51 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów- Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346”, obejmującego działki nr 714, 736, 845 (pas drogowy drogi gminnej) oraz fragmentarycznie działki nr 718, 731/1 (pasy drogowe dróg powiatowych – włączenia dróg gminnych) obręb Komorów. więcej»

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług logopedy

2021-08-17 14:25:31 Ogłoszenia

- prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
więcej»

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

2021-08-16 11:44:11 Ogłoszenia

Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-08-13 11:20:44 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020/2021

2021-08-13 11:19:03 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2021

2021-08-05 13:59:26 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2021-07-26 09:03:32 Ogłoszenia

z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2021-07-22 14:07:44 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»