Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-01-11 11:25:05 Ogłoszenia

na zadanie pn. ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2017 roku” więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-01-10 14:32:25 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

2017-01-10 14:21:29 Ogłoszenia

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017 r. więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2017-01-09 14:13:10 Ogłoszenia

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.7.2016

2017-01-05 08:47:05 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże. więcej»

Informacja Starosty Buskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

2017-01-03 07:38:52 Ogłoszenia

Znak: RLO.6341.60.2016 więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2017-01-02 09:49:49 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2016-12-27 12:24:20 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2016

2016-12-19 09:05:27 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-12-13 12:51:18 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania na części nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 266, gmina Pacanów.
więcej»