Obwieszczenie IGPM.6733.4.2019.2020

2020-03-09 11:54:54 Ogłoszenia

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Instytut Bajki („Ośrodek Naukowo-Badawczy” z pomieszczeniami warsztatowymi i biurowymi oraz zapleczem socjalno-sanitarnym).
2. Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2020

2020-03-06 10:04:38 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2019/2020

2020-02-28 11:41:44 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2019/2020

2020-02-28 11:39:53 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 więcej»

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 27 lutego 2020 r.

2020-02-27 13:26:30 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2019.2020

2020-02-26 11:55:09 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2020-02-26 10:28:54 Ogłoszenia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2019.2020

2020-02-25 13:13:19 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2020

2020-02-25 07:06:58 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2019/2020

2020-02-21 17:17:46 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 więcej»