Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania

2018-10-19 07:39:00 Ogłoszenia

w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. więcej»

Aktualne składy OKW w wyborach samorządowych

2018-10-19 07:38:29 Ogłoszenia

zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. więcej»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

2018-10-03 07:32:14 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pacanów więcej»

Obwieszczenie Gminnej Wyborczej z dnia 01.10.2018 r.

2018-10-01 10:41:48 Ogłoszenia

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pacanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
więcej»

Obwieszczenie Gminnej Wyborczej z dnia 01.10.2018 r.

2018-10-01 09:49:26 Ogłoszenia

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej»

Obwieszczenie Gminnej Wyborczej z dnia 01.10.2018 r.

2018-10-01 09:40:44 Ogłoszenia

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27.09.2018 r.

2018-10-01 09:40:00 Ogłoszenia

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej»

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-28 12:30:27 Ogłoszenia

z dnia 28.09.2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II

2018-09-25 07:11:35 Ogłoszenia

o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2018-09-24 14:46:56 Ogłoszenia

na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności więcej»