Obwieszczenie IGPM.6733.4.2019.2020

2020-03-24 07:08:25 Ogłoszenia

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Instytut Bajki („Ośrodek Naukowo-Badawczy” z pomieszczeniami warsztatowymi i biurowymi oraz zapleczem socjalno-sanitarnym).
2. Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2020

2020-03-18 17:24:13 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 marca 2020 r.

2020-03-17 14:21:02 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 marca 2020 r.

2020-03-17 14:19:42 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
więcej»

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 16 marca 2020 r.

2020-03-16 08:57:37 Ogłoszenia

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2020

2020-03-12 13:26:25 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pacanowie z dnia 11 marca 2020 roku

2020-03-11 12:58:34 Ogłoszenia

w sprawie zasad postępowania na wypadek wystąpienia zarażenia koronawirusem więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2019.2020

2020-03-09 11:54:54 Ogłoszenia

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Instytut Bajki („Ośrodek Naukowo-Badawczy” z pomieszczeniami warsztatowymi i biurowymi oraz zapleczem socjalno-sanitarnym).
2. Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2020

2020-03-06 10:04:38 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2019/2020

2020-02-28 11:41:44 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 więcej»