Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2022

2022-08-12 17:08:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.103.2022.MB

2022-08-12 12:15:20 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Zawiadomienie BKŚ.IV.6220.4.2021

2022-08-08 09:34:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej Oleśnica 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica gmina Oleśnica. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.152.2022.AK

2022-08-08 07:20:51 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.151.2022.AK

2022-08-08 07:20:12 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.150.2022.AK

2022-08-08 07:19:37 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.148.2022.AK

2022-08-08 07:19:04 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.147.2022.AK

2022-08-08 07:18:09 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

2022-08-05 12:53:07 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-08-05 10:11:03 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»