Efektywność energetyczna budynków

Wersja do druku

 73_Efektywnosc.png

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Obowiązujące przepisy i procedury w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, podstawową wiedzę techniczną na ten temat, a także informacje na temat dostępnych programów finansowych wspierających poprawę efektywności energetycznej budynków, znajdą Państwo na stronie internetowej MRiT:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 762

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-08-19 10:31:02
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-08-19 10:31:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2022-08-19 10:33:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony