INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-15 19:14:00 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020

2020-04-14 12:32:10 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2020

2020-04-10 10:11:55 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków. więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 10 kwietnia 2020 roku

2020-04-10 08:32:12 Ogłoszenia

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2020

2020-04-03 12:10:24 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1662, 1974/1, 2005, 1929, 1664, 1931, 1818, 2006, 1677/1, 1677/2, 1996, 1972/1, 1972/2, 1679, 1680/1, 1680/3, 1857/2, 1997/1, położonych w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30.03.2020 r.

2020-04-01 09:51:09 Ogłoszenia

w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Wójcza 20, 28-133 Pacanów
więcej»

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 30.03.2020 r.

2020-04-01 09:50:18 Ogłoszenia

w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2020

2020-03-31 13:35:09 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 731/1, 833, 207/3, 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, 835/2, 224/1, 258/2, 258/1, 259/1, 260/1, 838, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254, 255/1, 255/2, położonych w miejscowości Komorów, obręb: 0009 Komorów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2020

2020-03-25 14:48:27 Ogłoszenia

Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2019.2020

2020-03-24 07:08:25 Ogłoszenia

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Instytut Bajki („Ośrodek Naukowo-Badawczy” z pomieszczeniami warsztatowymi i biurowymi oraz zapleczem socjalno-sanitarnym).
2. Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, więcej»