Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-10-12 08:38:52 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2016

2016-10-07 13:07:00 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów ,powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2016

2016-10-07 12:59:40 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2016

2016-10-07 12:55:53 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-10-07 12:52:22 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2016

2016-10-07 12:50:39 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-10-07 12:48:08 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Słupia więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-10-06 13:58:42 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-10-05 09:40:47 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice więcej»

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji i druk ankiety

2016-10-05 09:05:33 Ogłoszenia

W RAMACH OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY PACANÓW NA LATA 2016-2026
więcej»