Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2017

2017-03-13 14:12:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Raport z konsultacji społecznych

2017-03-10 14:06:56 Ogłoszenia

dotyczących projektu uchwały Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-03-09 13:54:25 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-03-08 13:08:13 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” o obiekty usługowe mające z nim związek funkcjonalny, tj. budynki restauracyjno-hotelowe, administracyjno-biurowe, gospodarczo-magazynowe oraz inwentarskie (z boksami dla zwierząt). więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów Korekta obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

2017-03-01 14:22:52 Ogłoszenia

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017 r. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-03-01 13:19:00 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych i formularz zgłaszania uwag

2017-03-01 12:25:31 Ogłoszenia

dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2017-02-23 11:29:07 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2017-02-20 11:06:49 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2016

2017-02-15 13:03:39 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia. więcej»