Decyzja ROŚ.6220.6.2023/2024

2024-03-20 12:42:38 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid./ gr 975/1, 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2023/2024

2024-03-20 12:38:46 Ogłoszenia

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid./ gr 975/1, 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2024

2024-03-20 12:07:12 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gm. Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T, polegającej na budowie dojazdów. więcej»

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

2024-03-15 13:19:23 Ogłoszenia

więcej»

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 marca 2024 r.

2024-03-15 09:34:02 Ogłoszenia

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Busku-Zdroju zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 marca 2024 r.

2024-03-15 09:31:29 Ogłoszenia

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

Komunikat PKW z dnia 12 marca 2024 r.

2024-03-15 09:29:36 Ogłoszenia

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pacanowie z dnia 15 marca 2024 r.

2024-03-15 09:24:30 Ogłoszenia

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Pacanów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2023.2024

2024-03-14 14:14:29 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 500,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 135/2, 169, 170, 173, 178, 179, 180, 181, 924 oraz 1000 położone w miejscowości Żabiec, obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów. więcej»

Informacja o losowaniu numerów lost kandydatów komitetów wyborczych na radnych Rady Miejskiej w Pacanowie

2024-03-14 14:04:00 Ogłoszenia

w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»