Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2022

2022-04-15 10:31:59 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250, 259, 266/1, 266/2, 269, 281/2 oraz części działek o nr ewid. 256/1 i 256/2, 265, 927, 958 obręb Żabiec gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój

2022-04-11 11:18:13 Ogłoszenia

w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2022

2022-04-11 08:54:02 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
obejmującej część nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 165/1, 165/2, 165/3, 167, 188, 189, położonych w obręb: 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

2022-04-01 08:14:18 Ogłoszenia

„Przerwa na zdrowie ". więcej»

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

2022-04-01 07:43:21 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego . więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2022

2022-03-29 14:03:03 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Żabiec gmina Pacanów więcej»

OBWIESZCZENIE ROŚ.6220.9.2022

2022-03-24 12:26:39 Ogłoszenia

„Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805” zlokalizowanego na działce 433 obręb Kółko Żabieckie" więcej»

OBWIESZCZENIE ROŚ.6220.8.2022

2022-03-22 13:12:42 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2022

2022-03-22 09:50:16 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-03-21 09:10:15 Ogłoszenia

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»