Oferta realizacji zadania publicznego

2016-09-30 08:27:58 Ogłoszenia

,,Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów" więcej»

Obwieszczenie

2016-09-27 11:09:08 Ogłoszenia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-09-26 13:29:46 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV, więcej»

Obwieszczenie BKŚ.III.6733.7.2016

2016-09-22 07:07:36 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-19 12:37:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Informacja o przesunięciu terminu konsultacji społecznych

2016-09-16 14:45:37 Ogłoszenia

projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-09-15 14:20:44 Ogłoszenia

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Słupia gm. Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.D.2016

2016-09-15 13:28:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów -Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego – od km 10+295 do km13+850 długości 3 555m” więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-12 11:17:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego " Akademia piłki nożnej"

2016-08-25 08:06:16 Ogłoszenia

więcej»