Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2022

2022-07-12 13:56:51 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KR.ZUZ.4.4210.149.2022.AK

2022-07-11 10:14:19 Ogłoszenia

Modernizacja (przebudowa) przepustu w drodze gminnej nr 361101T Grabowica-Karsy Dolne w km 0+600 w miejsc. Karsy Dolne więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

2022-07-06 12:44:38 Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 232, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2022

2022-07-06 10:47:19 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid, 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969, obręb Żabiec więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2022

2022-07-06 10:46:07 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 lipca

2022-07-01 14:42:44 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. więcej»

Informacja PGW Wody Polskie

2022-06-30 13:13:57 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sandomierzu więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2022

2022-06-24 14:12:45 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie BKŚ.6220.4.2021

2022-06-20 13:06:33 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej w Oleśnicy więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2022-06-10 13:04:15 Ogłoszenia

więcej»