Informacja Wójta Gminy Pacanów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

2017-01-10 14:21:29 Ogłoszenia

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017 r.

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

 

598,17 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

117

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 78b
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

 

559,94 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

 

53

Zobacz również: