Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 8 lutego 2024 r.

2024-02-12 09:43:24 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2024

2024-02-09 15:01:26 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r.

2024-02-08 13:02:20 Ogłoszenia

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2024 roku

2024-02-08 12:30:09 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2024 roku

2024-02-08 12:29:18 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pacanowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. więcej»

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

2024-02-07 14:06:14 Ogłoszenia

więcej»

Ogłoszenie Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2024-02-07 10:08:10 Ogłoszenia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej więcej»

Ogłoszenie Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2024-02-07 10:06:34 Ogłoszenia

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2024

2024-02-05 12:32:42 Ogłoszenia

Budowa i montaż obiektu kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 47 położonej w miejscowości Zborówek, obręb 0023 Zborówek, gmina Pacanów.
więcej»

Informacja w sprawie wysokosci podstawowej kwoty dotacji na 2024 r.

2024-01-31 14:21:09 Ogłoszenia

dla przedszkoli publicznych i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne więcej»