Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

2023-04-06 14:35:50 Ogłoszenie o naborze

im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2023

2023-04-04 14:06:04 Ogłoszenia

Budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 702,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części” więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2023

2023-04-04 08:32:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 599/1 i 1202/1 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola

2023-04-03 13:57:23 Ogłoszenie o naborze

w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów
więcej»

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

2023-04-03 13:55:35 Ogłoszenie o naborze

im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-31 12:55:07 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów, gmina Pacanów. więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscowości Pacanów

2023-03-31 10:41:21 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscowość Słupia

2023-03-31 10:38:53 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023

2023-03-30 08:36:24 Ogłoszenia

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-03-27 11:32:19 Ogłoszenia

Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra więcej»