Postanowienie ROŚ.6220.10.2016/2017

2017-02-02 10:31:34 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki o nr ewid.1633, 1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2017-01-30 12:28:13 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2017-01-25 11:36:50 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2016

2017-01-18 11:59:40 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-01-13 14:38:47 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gm. Pacanów więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-01-11 11:25:05 Ogłoszenia

na zadanie pn. ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2017 roku” więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-01-10 14:32:25 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

2017-01-10 14:21:29 Ogłoszenia

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017 r. więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2017-01-09 14:13:10 Ogłoszenia

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.7.2016

2017-01-05 08:47:05 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże. więcej»