Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2022

2022-06-24 14:12:45 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie BKŚ.6220.4.2021

2022-06-20 13:06:33 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej w Oleśnicy więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2022-06-10 13:04:15 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

2022-06-10 13:03:35 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Słupia

2022-06-10 11:29:22 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

2022-06-10 11:27:48 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

2022-06-10 11:26:53 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Parafii św. Marcina w Pacanowie

2022-06-10 11:25:43 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Słupia

2022-06-10 11:23:26 Ogłoszenia

więcej»

ZAWIADOMIENIE ROŚ.6220.4.2022

2022-06-02 13:58:24 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid. 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969 obręb Żabiec więcej»