Wyniki konkursu otwartego

2018-06-19 14:27:37 Ogłoszenia

na ochrone i promocję zdrowia więcej»

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów

2018-06-18 13:39:59 Ogłoszenia

zestawienie wyników więcej»

Zarządzenie Nr 80/2018

2018-06-15 13:35:50 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatzrenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu pn. ochrona i promocja zdrowia , w tym działalność lecznicza" więcej»

Informacja - Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Kielcach

2018-06-01 14:20:35 Ogłoszenia

o powołaniu urzędników wyborczych więcej»

Ogłoszenie Wójta Gminy Pacanów o obowiązujących stawkach opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie 3 lat na terenie Gminy Pacanów

2018-06-01 11:34:57 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-30 12:50:47 Ogłoszenia

o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2017

2018-05-30 12:03:43 Ogłoszenia

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Wójt Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej

2018-05-30 11:40:46 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

2018-05-30 07:26:46 Ogłoszenia

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacanów w okręgu wyborczym nr 9 (Książnice, Zborówek, Biskupice) więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-28 12:40:16 Ogłoszenia

Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa więcej»