ZARZĄDZENIE nr 104/2016

2016-09-14 08:36:38 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-12 11:17:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 102/2016

2016-09-06 14:23:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 101/2016

2016-09-06 14:21:25 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 100/2016

2016-09-05 13:49:15 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego " Akademia piłki nożnej"

2016-08-25 08:06:16 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie

2016-08-12 13:59:52 Ogłoszenia

o wszczęciu posterowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2016

2016-07-08 11:35:27 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Karsy Małe gm. Pacanów.
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2016

2016-07-08 11:34:31 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe gm. Pacanów. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-07-07 12:46:33 Ogłoszenia

pn. ,,Wakacje z GLKS Zorza- Tempo" więcej»