Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.152.2022.AK

2022-08-08 07:20:51 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.151.2022.AK

2022-08-08 07:20:12 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.150.2022.AK

2022-08-08 07:19:37 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.148.2022.AK

2022-08-08 07:19:04 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.147.2022.AK

2022-08-08 07:18:09 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

2022-08-05 12:53:07 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-08-05 10:11:03 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.12.2022

2022-08-01 14:53:20 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 sierpnia

2022-08-01 09:32:56 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w miejscowości Karsy Dolne

2022-07-29 11:07:52 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany: więcej»