Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

2021-07-13 10:11:22 Ogłoszenie o naborze

podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2021

2021-07-09 14:20:12 Ogłoszenia

Budowa zespołu parkingowego dla samochodów osobowych, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jego funkcjonowanie więcej»

Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 01 lipca 2021 roku

2021-07-02 14:13:11 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w roku 2021 więcej»

Informacja Starosty Powiatu Buskiego w sprawie projektu e-Geodezja

2021-06-24 08:48:34 Ogłoszenia

Powiat Buski uczestniczy w projekcie „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2021

2021-06-22 13:46:57 Ogłoszenia

Budowa parkingu i drogi wewnętrznej z przystankiem dla autobusów, wraz z zjazdami z dróg publicznych, kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, monitoringiem, systemem poboru opłat. więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2021-06-22 09:57:33 Ogłoszenia

ZATiRA.IA.5161.90.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku więcej»

Pismo IGPM.6733.1.2021

2021-06-11 07:18:56 Ogłoszenia

Dotyczy: Postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o odmowie uzgodnienia projektu decyzji (znak: ZN.UR.5151.162.2021 z dnia 08.06.2021 r.) więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2021

2021-05-24 11:39:18 Ogłoszenia

Budowa parkingu i drogi wewnętrznej z przystankiem dla autobusów, wraz z zjazdami z dróg publicznych, kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, monitoringiem, systemem poboru opłat. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6810.4.10.2021

2021-05-18 07:15:54 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6810.4.9.2021

2021-05-18 07:14:42 Ogłoszenia

więcej»