Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2020/2021

2021-02-10 14:28:04 Ogłoszenia

"Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów” planowanego na działce o nr ewid. 83 obręb ewidencyjny Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-02-08 13:28:42 Ogłoszenia

,,Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” więcej»

ZARZĄDZENIE nr 16/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 5 lutego 2021 r.

2021-02-05 11:43:34 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sroczków więcej»

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 1 lutego 2021 roku

2021-02-01 14:20:05 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - NSP 2021

2021-02-01 12:00:37 Ogłoszenia

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020/2021

2021-01-29 13:49:14 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020.2021

2021-01-27 08:33:19 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów. więcej»

Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2021 roku

2021-01-27 07:09:17 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2021 roku. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-01-25 11:22:00 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020/2021

2021-01-25 11:18:58 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów więcej»