Ogłoszenie

2021-10-04 12:24:38 Ogłoszenia

Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spis i kartę inwentaryzacyjną dla n/w działek:
-1152/2 o pow. 0,05 ha
-1164/2 o pow. 0,12 ha
położonych w miejscowości Oblekoń, stanowiących mienie gromadzkie na podstawie decyzji Starosty Buskiego z dnia 07.07.2021 r. znak: GKN.6810.4.9.2021 więcej»

ZARZĄDZENIE nr 85/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 01.10.2021r.

2021-10-01 09:43:31 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 84/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 01.10.2021r.

2021-10-01 09:07:52 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2021

2021-09-30 15:15:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 1+920 do km 5+851 dł. 3931” planowanego do realizacji przez Powiat Buski na działkach o nr ewid. gr 1447, 325/2, 303/3 obręb Rataje Słupskie, 602, 575 obręb Rataje Karskie, 921 obręb Żabiec,, więcej»

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

2021-09-22 12:46:17 Ogłoszenia

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

2021-09-22 12:44:07 Ogłoszenia

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-09-15 15:05:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020/2021

2021-09-15 15:04:23 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2021

2021-09-03 14:40:55 Ogłoszenia

udowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SROCZKÓW VIII do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości więcej»

Zawiadomienie GKN.6810.4.10.2021

2021-09-03 12:47:44 Ogłoszenia

. więcej»