Obwieszczenie ROŚ.6220.14.2017

2017-09-25 14:46:25 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid. 371/2 i 373/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

2017-09-21 14:08:03 Ogłoszenia

znak: SKO.OŚ-60/2082/105/2017 z dnia 14.09.2017 r. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13. 2017

2017-09-20 12:28:54 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.10. 2017

2017-09-20 12:27:43 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.A.2017

2017-09-15 13:47:12 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. gr. 92/3 obręb 0004 Grabowica , gmina Pacanów, powiat Buski, woj. Świętokrzyskie, więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2017-09-15 08:57:44 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2017

2017-09-13 12:43:34 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid. 596/3, 597/1, 597/5 obręb 0018 Słupia , gmina Pacanów ,powiat buski województwo świętokrzyskie więcej»

Uzgodnienie IGPM.6733.3.2017

2017-09-13 11:43:54 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2017

2017-09-13 11:40:20 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.11.2017

2017-09-12 14:49:35 Ogłoszenia

budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działce o nr ewid. 278/1 obręb 0009 Komorów, gmina Pacanów ,powiat buski województwo świętokrzyskie więcej»