Obwieszczenie IGPM.6733.8.2016

2016-12-19 09:05:27 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-12-13 12:51:18 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania na części nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 266, gmina Pacanów.
więcej»

Zarządzenie Nr 155/16

2016-12-12 14:39:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie Nr 154/16

2016-12-12 14:37:41 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.7.2016

2016-12-02 11:10:43 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże. więcej»

Obwieszczenie

2016-12-02 08:30:14 Ogłoszenia

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2016-11-30 07:07:02 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Unieważnienie przetargu

2016-11-28 16:02:39 Ogłoszenia

Wójt Gminy Pacanów unieważnia przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień 28 listopada 2016r na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Trzebicy gmina Pacanów numer działki ewidencyjnej 348/1 o pow. 0,2933 ha z powodu braku formalnego zamieszczonego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pacanów. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego "Wieczerza wigilijna dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych 2016r"

2016-11-25 11:59:13 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-11-24 13:05:41 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»