CEEB

Wersja do druku

Pamiętaj, o zaktualizowaniu danych w CEEB!

Urząd Miasta i Gminy Pacanów przypomina, że w przypadku zamontowania źródła ciepła w nowym budynku lub źródło ciepła zostało zmienione w istniejącym budynku, wówczas deklaracje należy złożyć lub zaktualizować w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracje można złożyć:

-w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu,

https://zone-web.gunb.gov.pl/

-w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu gminy Pacanów – do Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów, siedziba: Pacanów ul. Rynek 15); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Obowiązek złożenia deklaracji do  CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę pozwoli podejmować skuteczne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Dokumenty do pobrania poniżej


Załączone pliki
CEEB_deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdfDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB_deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf - 314.955 KB)
Data publikacji: 2024-02-20 09:06:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
CEEB_deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdfDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB_deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf - 348.826 KB)
Data publikacji: 2024-02-20 09:07:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1581

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2024-02-15 12:35:02
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2024-02-15 12:35:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-02-20 09:53:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony