Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2022

2022-01-26 10:20:36 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278 obręb Żabiec gmina Pacanów, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2022

2022-01-26 10:19:01 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250, 259, 266/1, 266/2, 269, 281/2 oraz części działek o nr ewid. 265, 927, 958 obręb Żabiec gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2022

2022-01-26 10:16:06 Ogłoszenia

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid. 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 696 obręb Żabiec gmina Pacanów, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2022

2022-01-26 10:13:52 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów więcej»

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

2022-01-25 10:34:36 Ogłoszenia

więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2022-01-21 09:11:26 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. obowiązującej od 1 stycznia 2022r. więcej»

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów

2022-01-19 08:37:10 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2021.2022

2022-01-17 13:05:06 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania lokalu po byłym posterunku policji na dwa oddzielne, mieszkalne lokale socjalne wraz z niezbędną przebudową i nowymi instalacjami (elektryczna, wod.-kan., gazowa, CO). więcej»

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2022-01-13 14:59:01 Ogłoszenia

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2022 roku więcej»

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

2022-01-13 11:35:58 Ogłoszenia

pn. Zakup strojów piłkarskich dla amatorskiej drużyny halowej piłki nożnej ,,Forest „ Żabiec. więcej»