Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-10-15 11:44:35 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie
na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2020

2020-10-14 14:04:15 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2020

2020-10-14 14:02:36 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 111 obręb 0019 Trzebica, powiat buski, województwo świętokrzyskie
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-10-12 10:00:44 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 76/1, 75, 920, 50, 49, 46/2, 46/3, 919, 46/4, 27, 26, 25, 24/2, 24/4, 24/3, 918 obręb: 0027 Sroczków, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski.
więcej»

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów dnia 2.10.2020 r.

2020-10-05 10:18:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020

2020-09-29 11:55:30 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020

2020-09-29 11:53:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-09-22 09:20:53 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 76/1, 75, 920, 50, 49, 46/2, 46/3, 919, 46/4, 27, 26, 25, 24/2, 24/4, 24/3, 918 obręb: 0027 Sroczków, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-09-21 09:35:21 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-09-10 11:52:02 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»