Obwieszczenie RiG-V.6220.2.2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój

2024-02-27 11:52:08 Ogłoszenia

więcej»

POSTANOWIENIE NR 136/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r.

2024-02-27 07:17:13 Ogłoszenia

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

POSTANOWIENIE NR 135/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r.

2024-02-27 07:12:22 Ogłoszenia

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»

Zawiadomienie Znak: 6220.15.2022/2023/2024

2024-02-22 18:31:41 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2024

2024-02-20 11:54:57 Ogłoszenia

Budowa i montaż obiektu kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 47 położonej w miejscowości Zborówek, obręb 0023 Zborówek, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie o zgromadzeniu

2024-02-15 13:43:22 Ogłoszenia

Od mostu w Ratajach Słupskich do ronda w Słupi więcej»

POSTANOWIENIE NR 112/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 13 lutego 2024 r.

2024-02-15 08:54:44 Ogłoszenia

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta i Gminy Pacanów do stanu faktycznego więcej»

Zawiadomienie o zgromadzeniu

2024-02-14 08:14:28 Ogłoszenia

Rondo Słupia droga krajowa 73 więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2023.2024

2024-02-13 14:10:33 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 500,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 135/2, 169, 170, 173, 178, 179, 180, 181, 924 oraz 1000 położone w miejscowości Żabiec, obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 9 lutego 2024 roku

2024-02-12 10:52:43 Ogłoszenia

Starosta Buski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju w wyborach do Rady Powiatu w Busku-Zdroju zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r więcej»