Obwieszczenie ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-03-16 13:59:41 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece więcej»

Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023

2023-03-01 13:26:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.
więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-01 13:10:39 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 maja 2023 r.

2023-03-01 09:53:51 Ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-01 09:40:33 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2023

2023-02-28 13:59:08 Ogłoszenia

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2023

2023-02-22 14:24:27 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 100/4, 45/9, 45/11, 46/11, 20/3, 20/4, 92/2, 92/3, 65/16, 100/2, 70/1 obręb Karsy Małe więcej»

Ogłoszenie Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn:"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2023 r."

2023-02-13 14:26:09 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie GK.6220.2.2023

2023-02-09 14:48:27 Ogłoszenia

Analiza równowagi hydrodynamicznej na odcinku Wisły w km 732 + 275 do km 727 + 560 (190+700 - 195+415) więcej»

Obwieszczenia ROŚ.6220.17.2022/2023

2023-02-09 09:31:23 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków , gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów więcej»