Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-30 12:50:47 Ogłoszenia

o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2017

2018-05-30 12:03:43 Ogłoszenia

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Wójt Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej

2018-05-30 11:40:46 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II

2018-05-30 07:26:46 Ogłoszenia

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacanów w okręgu wyborczym nr 9 (Książnice, Zborówek, Biskupice) więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-28 12:40:16 Ogłoszenia

Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów

2018-05-25 08:02:00 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. więcej»

Obwieszczenie KR_ZUZ.4.421.84.2018.AK/2402

2018-05-18 14:10:37 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji administracyjnej więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2018-05-18 14:00:29 Ogłoszenia

w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia , pn. ,, Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej" więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-05-16 11:52:11 Ogłoszenia

pod nazwą: Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w msc.: Żabiec, Oblekoń, Rtaje Słupskie. w miejscowości Żabiec dodatkowo montaż altany ogrodowej więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - oferta wycofana dnia 16.05.2018 r.

2018-05-07 14:17:57 Ogłoszenia

p.n. ,,Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Żabiec, Oblekoń i Rataje Słupskie.W miejscowości Żabiec dodatkowo montaż altany ogrodowej". więcej»