Obwieszczenie Gminnej Wyborczej z dnia 01.10.2018 r.

2018-10-01 10:41:48 Ogłoszenia

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pacanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
więcej»

Obwieszczenie Gminnej Wyborczej z dnia 01.10.2018 r.

2018-10-01 09:49:26 Ogłoszenia

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej»

Obwieszczenie Gminnej Wyborczej z dnia 01.10.2018 r.

2018-10-01 09:40:44 Ogłoszenia

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27.09.2018 r.

2018-10-01 09:40:00 Ogłoszenia

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
więcej»

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-28 12:30:27 Ogłoszenia

z dnia 28.09.2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II

2018-09-25 07:11:35 Ogłoszenia

o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2018-09-24 14:46:56 Ogłoszenia

na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2018

2018-09-24 11:55:26 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2018

2018-09-24 11:36:13 Ogłoszenia

w sprawie wyrażenia opinii czy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonej w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zarządzenie Nr 124/2018

2018-09-21 13:45:45 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»