Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2016

2016-06-30 10:14:02 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice gm. Pacanów. więcej»

Obwieszcznie SKO.OS-60/1754/174/16

2016-06-28 13:16:50 Ogłoszenia

więcej»

Komunikat Urzędu Górniczego w Kielcach

2016-06-27 12:30:17 Ogłoszenia

W sprawie nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin więcej»

Obwieszczenie

2016-06-23 11:57:25 Ogłoszenia

o odstąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2016

2016-06-17 11:01:30 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice gm. Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2016

2016-06-17 10:58:50 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice gm. Pacanów. więcej»

Sprawozdanie

2016-06-17 09:32:06 Ogłoszenia

z realizacji Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok. więcej»

Obwieszczenie GPIOŚ.II.6220.6.2016

2016-06-07 08:14:31 Ogłoszenia

1. Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego budynku.
2. Budowa dwóch boisk przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie. więcej»

Zawiadomienie RDOŚ

2016-05-31 09:21:39 Ogłoszenia

o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności polegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 54/2016

2016-05-16 12:53:56 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»