KOMUNIKAT - STOPIEŃ ALARMOWY ALFA CRP

2022-02-16 08:53:55 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 14/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 11 lutego 2022 r.

2022-02-11 10:30:26 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kępa Lubawska więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2021.2022

2022-02-10 14:13:21 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania lokalu po byłym posterunku policji na dwa oddzielne, mieszkalne lokale socjalne wraz z niezbędną przebudową i nowymi instalacjami (elektryczna, wod.-kan., gazowa, CO). na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1436, położonej w obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2022

2022-02-04 08:03:24 Ogłoszenia

,,Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grabowica oraz Żabiec" więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2022

2022-01-26 10:22:34 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec, gmina Pacanów, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2022

2022-01-26 10:20:36 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278 obręb Żabiec gmina Pacanów, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2022

2022-01-26 10:19:01 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250, 259, 266/1, 266/2, 269, 281/2 oraz części działek o nr ewid. 265, 927, 958 obręb Żabiec gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2022

2022-01-26 10:16:06 Ogłoszenia

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid. 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 696 obręb Żabiec gmina Pacanów, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2022

2022-01-26 10:13:52 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów więcej»

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

2022-01-25 10:34:36 Ogłoszenia

więcej»