Zawiadomienie ROŚ.6220.14.2017

2017-08-04 10:26:17 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.12.2017

2017-08-03 14:20:44 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 196/2, 197/2, 197/1 obręb 0005 Karsy Dolne, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2017-08-03 14:18:36 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2017

2017-08-03 13:32:01 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji wraz z przyłaczami w msc. Chrzanów więcej»

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA do przetargu na dowóz uczniów

2017-08-01 12:52:10 Ogłoszenia

w roku szkolnym 2017/2018 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2017

2017-07-26 14:06:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 370, 371/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.11.2017

2017-07-25 14:41:16 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 278/1 obręb 0009 Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.13.2017

2017-07-25 14:38:58 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 251, 252 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2017

2017-07-20 08:31:31 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2017

2017-07-18 13:26:30 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid.gr. 265, 266/1, 281/2 obręb Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie, więcej»