Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 stycznia 2021r.

2021-01-22 11:55:28 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2021

2021-01-22 09:14:49 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 288/4 w miejscowości Książnice, gmina Pacanów”. więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2021-01-20 12:22:23 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. obowiązującej od 1 stycznia 2021r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2020/2021

2021-01-19 13:36:00 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VII” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 125, 231 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2020/2021

2021-01-19 13:34:06 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 83 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

2021-01-15 11:53:41 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020.2021

2021-01-07 12:35:50 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2021

2021-01-07 08:04:35 Ogłoszenia

Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” planowanego do realizacji na działkach nr 1625, 1991, 2005, 1974/1 obręb Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2020

2021-01-04 14:37:56 Ogłoszenia

Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wójczy, polegająca na zmianie konstrukcji dachu z dwuspadowego z naczółkami na dach dwuspadowy, przedłużenia okapów oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami. więcej»

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2020-12-17 14:19:20 Ogłoszenia

"POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OBLEKONIU" więcej»