ZARZĄDZENIE nr 112/2019

2019-10-21 17:42:57 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 111/2019

2019-10-21 17:40:48 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 110/2019

2019-10-21 17:38:16 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Decyzja GKN.6810.4.51.2019 STAROSTY BUSKIEGO

2019-10-11 11:54:30 Ogłoszenia

o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej więcej»

Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 10 października 2019 roku

2019-10-11 10:28:27 Ogłoszenia

W sprawie konsultacji ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025” więcej»

Zarządzenie nr 197 Prezesa Rady Ministrów

2019-10-09 11:27:52 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój BUŚ.6220.14.2016 z dnia 04.10.2019r.

2019-10-08 10:21:34 Ogłoszenia

więcej»

Zmiana rachunku bankowego na który należy przekazywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-10-07 08:54:00 Ogłoszenia

Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o wpłacanie na nowy numer rachunku bankowego: NBS Solec-Zdrój O/Pacanów, Nr rachunku: 85 8517 0007 0040 0400 0172 0213więcej»

Zarządzenie Nr 99/2019

2019-10-04 08:57:44 Ogłoszenia

w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Burmistrza "Pacanowski Laur" więcej»

Zarządzenie Nr 98/2019

2019-10-02 07:40:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku więcej»