ZARZĄDZENIE nr 83 /2018

2018-06-27 15:39:58 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 84 /2018

2018-06-27 15:33:42 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 86/2018

2018-06-27 15:32:48 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-06-19 14:46:05 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji więcej»

Wyniki konkursu otwartego

2018-06-19 14:27:37 Ogłoszenia

na ochrone i promocję zdrowia więcej»

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Pacanów

2018-06-18 13:39:59 Ogłoszenia

zestawienie wyników więcej»

Zarządzenie Nr 80/2018

2018-06-15 13:35:50 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatzrenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu pn. ochrona i promocja zdrowia , w tym działalność lecznicza" więcej»

Informacja - Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Kielcach

2018-06-01 14:20:35 Ogłoszenia

o powołaniu urzędników wyborczych więcej»

Ogłoszenie Wójta Gminy Pacanów o obowiązujących stawkach opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie 3 lat na terenie Gminy Pacanów

2018-06-01 11:34:57 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-30 12:50:47 Ogłoszenia

o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»