Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2017-02-23 11:29:07 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2017-02-20 11:06:49 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2016

2017-02-15 13:03:39 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia. więcej»

Uchwała Nr XXXVIII/181/17

2017-02-13 07:05:51 Ogłoszenia

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-02-06 13:50:25 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.7.2016

2017-02-06 09:24:42 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2017-02-02 12:18:27 Ogłoszenia

RozbudowaEuropejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664, w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.10.2016/2017

2017-02-02 10:31:34 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki o nr ewid.1633, 1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2017-01-30 12:28:13 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2017-01-25 11:36:50 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice. więcej»