Obwieszczenie

2016-12-02 08:30:14 Ogłoszenia

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Pacanów
w sprawie
określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji
i ustanowienia jego Regulaminu

 

Na podstawie art. 6 ust. 2-9 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) Wójt Gminy Pacanów zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Pacanów
w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

·      drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,

·      drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, skr. 62, 30-394 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”,

·      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”,

·      bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

2.    Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad powoływania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 
a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

 

Formularz konsultacyjny dostępny będzie do dnia 12 stycznia 2017 r.

·         w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów pod adresem internetowym http://bip.pacanow.pl/news.php?id=749

·        w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
i uwag wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

>>  FORMULARZ <<
do projektu Uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu


 
>> PROJEKT <<
Uchwały Nr … Rady Gminy Pacanów z dnia …… w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu

 


Zobacz również: