Raport z konsultacji społecznych

2017-03-10 14:06:56 Ogłoszenia

dotyczących projektu uchwały Gminy Pacanów w sprawie określenia zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu

RAPORT

Zobacz również: