ZARZĄDZENIE NR 94 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2020 roku

2020-07-10 08:38:23 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

P-121-108-20

ZARZĄDZENIE NR 94
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2020 roku


w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zobacz również: