OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2024-06-13 09:46:03 Ogłoszenia

o przystąpieniu do sporządzenie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie_marszalka_woj_swietokrzyskiego_plan_zagospodarowania (Obwieszczenie_marszalka_woj_swietokrzyskiego_plan_zagospodarowania.pdf)

Zobacz również: