Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2023-10-31 12:07:37 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. obowiązującej od 1 listopada 2023r.

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

 

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2023 r.

obowiązującej od 1 listopada 2023r.

 

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.)

 

1089,77 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej

 

152

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.)

 

701,78 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej

 

 

46,33

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: