Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. obowiązującej od 1 kwietnia 2021r.

2021-04-29 09:37:52 Ogłoszenia

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)

 

886,18 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

142

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)

 

746,39 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

 

43

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: