Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. obowiązującej od 1 maja 2023 roku

2023-04-28 12:54:30 Ogłoszenia

dla przedszkoli publicznych i dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

 

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2023 r.

obowiązującej od 1 maja 2023 roku

 

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)

 

867,69 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

154

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)

 

769,46 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

 

47

 

Z. up. Burmistrza

Mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: