ZARZĄDZENIE nr 50/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 28 kwietnia 2023 r.

2023-04-28 14:05:41 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


>> Zarządzenie wraz z wykazem<<


Zobacz również: