Ogłoszenie o możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji

2023-09-12 13:43:18 Ogłoszenia

w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, resteuratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów nr. X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, resteuratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac polegających  na wykonaniu prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Idziego Opata w Zborówku wzniesionego w 1459 r. w ramach programu Polski Ład.  .

         Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w Pacanowie z siedzibą przy ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w terminie od dnia 14.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. do godz. 15:00

Zobacz również: