POSTANOWIENIE NR 101/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 września 2023 r.

2023-09-22 10:45:03 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2023_Sejm_Senat_komisje_obwodowe

Zobacz również: