POSTANOWIENIE NR 91/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 4 września 2023 r.

2023-09-04 13:09:23 Ogłoszenia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2023_Sejm_Senat_Postanowienie_odrebne_obwody

Zobacz również: