Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2020-02-20 07:11:39 Ogłoszenia

Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zobacz również: