Ogłoszenie Wójta Gminy Pacanów o obowiązujących stawkach opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie 3 lat na terenie Gminy Pacanów

2018-06-01 11:34:57 Ogłoszenia

Pacanów, dnia: 30.05.2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Pacanów o obowiązujących stawkach opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i odprowadzenia ścieków w okresie 3 lat na terenie Gminy Pacanów 

Działając zgodnie  z art. 24e ust. 2 i ust. 3  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z póź. zm.) ogłaszam, że na podstawie decyzji Znak: KR.RET.070.38.2018 z dnia 14.05.2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, zatwierdzone zostały obowiązujące na terenie Gminy Pacanów, taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 06.06.2018r. w wysokości:

1.     W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w wysokości:

- cena za 1m3 dostarczonej wody - 2,52 zł netto,

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - 4,40 zł netto,

- opłata abonamentowa  - 4,80 zł/miesiąc netto,

2.     W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w wysokości:

- cena za 1m3 dostarczonej wody - 2,57 zł netto,

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - 4,50 zł netto,

- opłata abonamentowa  - 4,80 zł/miesiąc netto,

3.     W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy w wysokości:

- cena za 1m3 dostarczonej wody - 2,62 zł netto,

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków - 4,60 zł netto,

- opłata abonamentowa  - 4,80 zł/miesiąc netto,

Stawka podatku VAT wynosi 8%

 

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: