POSTANOWIENIE NR 102/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 września 2023 r.

2023-09-22 10:48:09 Ogłoszenia

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2023_Sejm_Senat_pierwsze_posiedzenie

Zobacz również: