Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług logopedy

2021-08-17 14:25:31 Ogłoszenia

- prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi

>> ZAPYTANIE OFERTOWE<<

 


Zobacz również: