Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok

2023-01-20 14:48:29 Ogłoszenia

.

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

 

w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2023 r.

obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

 

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)

 

1080,33 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

155

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)

 

797,63 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

 

49

 

 

 

Zobacz również: