Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.2.2023

2023-08-10 09:59:46 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 100/4, 45/9, 45/11, 46/11, 20/3, 20/4, 92/2, 92/3, 65/16, 100/2, 70/1 obręb Karsy Małe, gmina Pacanów,

Decyzja_ROS.6220.2.2023

Zobacz również: