Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-12-23 12:08:34
Wygasł: 2014-12-30

Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-12-08 12:30:24
Wygasł: 2014-12-16

Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-12-05 11:40:49
Wygasł: 2014-12-12

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych i selektywnie zebranych na terenie gminy Pacanów”

Opublikowany: 2014-11-28 07:44:05
Wygasł: 2015-01-05

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - nieruchomości położona w Grabowicy

Opublikowany: 2014-11-25 13:19:53
Wygasł: 2014-12-30

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-11-21 12:16:39
Wygasł: 2014-12-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-11-14 13:26:51
Wygasł: 2014-12-09

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-10-06 12:01:57
Wygasł: 2014-10-16

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzanów nr ewid grunt 241 od km 0+000 do km 0+261 , nr ewid 254 od km 0+322 do km 0+422 o łącznej długości 361 mb .

Opublikowany: 2014-09-16 12:27:07
Wygasł: 2014-10-16

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2014-09-12 08:37:04
Wygasł: 2014-09-18

„Przebudowa zieleni miejskiej na Rynku w m. Pacanów”

Opublikowany: 2014-08-27 11:59:41
Wygasł: 2014-09-05

Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:17
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:12
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:08
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:04
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2014-08-22 14:41:59
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-08-22 14:41:55
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-08-22 14:41:50
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Karsy Dolne

Opublikowany: 2014-08-20 12:22:46
Wygasł: 2014-09-04

Remont drogi gminnej nr 361096T Warszawa-Zalesie od km 0+000 do km 1+389, Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek Lesisko od km 0+250 do km 0+600.

Opublikowany: 2014-08-01 11:41:09
Wygasł: 2014-08-08

przetarg na dowóz uczniów do szkół


znalezionych: 592 na 30 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>