Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:12
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:08
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2014-08-22 14:42:04
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2014-08-22 14:41:59
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-08-22 14:41:55
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-08-22 14:41:50
Wygasł: 2014-09-23

Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Karsy Dolne

Opublikowany: 2014-08-20 12:22:46
Wygasł: 2014-09-04

Remont drogi gminnej nr 361096T Warszawa-Zalesie od km 0+000 do km 1+389, Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek Lesisko od km 0+250 do km 0+600.

Opublikowany: 2014-08-01 11:41:09
Wygasł: 2014-08-08

przetarg na dowóz uczniów do szkół

Opublikowany: 2014-06-20 13:35:39
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Karsy Dolne

Opublikowany: 2014-06-20 10:13:52
Wygasł: 2014-06-19

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2014-06-20 10:12:32
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2014-06-20 10:11:09
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Biechowska

Opublikowany: 2014-06-20 10:09:57
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Ogrodowa

Opublikowany: 2014-06-20 10:08:42
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-06-20 09:59:05
Wygasł: 2014-07-21

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków

Opublikowany: 2014-05-14 13:48:00
Wygasł: 2014-05-23

Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pacanów na długości ok 190 km. Koszenie powinno być wykonane na szerokość ok 1m pobocza przy użyciu kosiarki bijakowej , w miejscach niedostępnych tj. ogrodzenia , bariery, znaki oraz przy innych urządzeniach drogowych przy użyciu wykaszarki żyłkowej. W/w ilości są ilościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości robót Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Opublikowany: 2014-04-17 12:39:47
Wygasł: 2014-05-12

Przetarg nieograniczony na: Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka, Wola Biechowska

Opublikowany: 2014-03-18 14:06:29
Wygasł: 2014-04-02

Remont drogi gminnej Żabiec stara droga nr 361027T od km 0+000 do km 0+680, Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+922 do km 1 +469

Opublikowany: 2014-01-21 09:44:33
Wygasł: 2014-01-28

Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2014-01-20 11:56:23
Wygasł: 2014-01-24

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów w 2014r.”


znalezionych: 600 na 30 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>